Kryptogram
Kryptogram
<>
Kryptogram jest językiem i jako taki zawiera jakąś tajemnicę. Wywodzi się od greckiego κπυπτσ (= ukryty, schowany, tajemniczy) i od γραϑμμα (= rysunek, malowidło, litera).