Pergamon
<>
Pergamon; oil/canvas on plate; 100 x 80 cm